Partners

Enact işbirliği dört avrupa ülkesi altı ana ortaktan oluşmaktadır. Bunlar: İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye’dir. Projenin temeli yazılım ve kullanıcılara dayanmaktadır. Her bir ortak kendi özel uzmanlığı ve hedeflediği kullanıcılarla projeye destek sağlamaktadır.