Proje amacı

ENACT yenilikçi BİT temelli içerik, hizmet, pedagoji ve uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Örgün ve yaygın eğitim bağlamında müzakere ve iletişim becerilerini geliştirmek için ücretsiz, esnek, yenilikçi öğretme ve değerlendirme yöntemleri sağlayacaktır.(KA3 3.2.2)

Proje hedefleri:

(i) kendi kendine öğrenme için kullanılabilecek oyun formatında yenilikçi eğitim metodolojisi tasarlamak

(ii) kullanıcının müzakere yeterlikleri ve iletişim tarzı hakkında güvenilir analizler sağlayabilen bilgisayar destekli zeki sistem formatında yenilikçi bilimsel bir metodoloji geliştirmek.

Varolan eğitim metodolojisine kıyasla, ENACT bir dizi yenilik önermektedir; ENACT:

- ücret ve örgütsel kısıtlar nedeniyle eğitim ve değerlendirmeye erişimi sınırlı olan bireylere ve kurumlara ulaşmak için tasarlanmıştır.

- öğrenicilere becerilerini "güvenli" yüksek motive sağlayan bir ortamda uygulamaya imkan verecektir. Kullanıcıların becerileri, yapay zeki sistemi tarafından değerlendirilerek her kullanıcıya güçlü yanları ve geliştirmesi gereken alanlar hakkında dönüt verilecek.

- eş zamansız olması oması nedeniyle katılımcılara aynı zamanda öğrenme zorunluluğundan kurtracak. Bu esneklik ve hareketli kullanma izin tanımaktadır.

- müzakere ve iletişimin temelini oluşturan psikolojik model birleştirilmiş teori ve yapay zekaya dayanacaktır.

Çevrimiçi tecrübenin kalitesi ve gizliliğine özel dikkat edilecektir.