Müzakere

ENACT projesi, hem kişisel hem de profesyonel hayatı etkin şekilde ve pozitif olarak etkileyen müzakere becerilerine odaklanmaktadır. Sosyal beceriler, etkileşim kurma, problemlere yaklaşım, plan yapma, karar verme ve genel olarak sosyal çevrelerini anlamları ile ilgili insanların birbirleri ile etkileşimini güçlendiren özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. ENACT projesinin temelini oluşturan psikolojik model iyi yapılandırılmış bir teoriye dayanmaktadır:

  • beş faktörlü bireylerarası çatışmayı çözümleme modeli (Rahim & Bonoma, 1979),
  • Girişken İletişim Tarzı (Alberti, 1970; Smith, 1975)

 

Müzakere hakkında daha fazla öğrenmek için:

Concept of Negotiation - Webpage | Pdf

Communication styles - Webpage | Pdf

Interpersonal Conflict (Rahim's Model) - Webpage | Pdf

Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI II) - Webpage | Pdf

Self-Efficacy - Webpage | Pdf

Referanslar:

Covey, S. R. (2011). The 3rd Alternative: Solving Life's Most Difficult Problems. Simon and Schuster.

Carrell, M. R., & Heavrin, C. (2008). Negotiating Essentials: Theory, Skills, and Practice. Pearson College Division.

Fischer, R., Ury, W., & Patton, B. (1981). Getting to yes. Negotiating Agreement Without Giving in
(traduction française, 1982: Comment réussir une négociation), Ed. le Seuil, 1-7.
http://oakwoodlearning.com/pdf/gettingtoyes.pdf

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. International journal of
conflict management, 13(3), 206-235.